سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

همیشه آخرین سطر برایش می‌‌نوشتم" روزی بیا که برایِ آمدن دیر نشده باشد "می‌ نوشتم" روزی بیا که هنوز دوستت داشته باشمکه هنوز دوستم داشته باشی‌ "می‌ نوشتمدر نبودنت به تمام ذرات زندگی‌ کافر شده امجز ایمانِ به بازگشتِ تو         امروز می‌‌نویسمیقینا آمده استولی‌ روزی که من از هراسِ دیوار هاخانه را که نهخودم را ترک کرده بودم .http://asheganeh.irادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ]