سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

هنوز منتظرم

وسط یک شب بارانی

که از شدت تب عرق کرده ام

بیدارم کنی و

بگویی

چیزی نیست...

خواب می دیدی…

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

دلم نوازشی میخواهدنوازشی که غبارغم رابزدایدنوازشی که محبت رابسرایددلم احساسی پاک میخواهدوبوسه ای ازسرعشقhttp://up.royayekhis.ir/up/royaye_khis/Pictures/kiss_picture_%289%29.JPGادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵آرام ترین تپش قلبم را


تقدیمت میکنم


تابدانی که آرامش بخش


همه وجودم


تویی...!!!ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵


من یکیودارم حتی اگه هرروزم باهاش حرف بزنم


بی قرارصداشم.

یکی ودارم شده همه هستیم؛وجودم؛عمرم داروندارم!


یکی که بهم فهموندمیتونم عاشق شم


آهایی یکی یه دونه خودم


بادنیام عوضت نمیکنم

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

کوتاه میگویم دوستت دارماما....کوتاه نمیایم ازدوست داشتنت.....

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

انگاردردلم حرفی دیگرباقی نمانده تا


برایت بگویم


تنهایک جمله


هنوزم


دوستت دارمنایت اسکین

نایت اسکینادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

بی شک آغوش توهشتمین عجایب دنیاست


واردش که میشوی زمان بی معنامیشود


هیچ بعدی ندارد


بی آنکه نفس بکشی روحت تازه میشود...
ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

بی خیال اسم ها وحرف ها...


" من "


خلاصه می شوم در


" تو "


همین....!!!
ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

اینکه میان دستانت لحظه ای چشم هایمراببندم ودنیابه سکوت صدای نفس هایت فرورودنمی دانی چه هیجانیستعشق منادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ]