سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵
خیال تو ...مرا بیخیال عالم کرد...!!!!

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

 

اِمـــ ـــــروز با تمآم دُنیــــــا قَهرم...

 

امـــــا اگر تُو صدایم کنی بَرمیگردَم...

 

و با همان حِماقت همیشگی میگویَم..

 

جـــ ـــ ــــ ــانَم....

 

مَن اینـــــم..

 

زود دِل میبندم.. دیر فراموش میکنم..

 

زود میــشکنم.. دیر جوش می آورم..

 

سآده ام..میسوزم بِ پآی سادگیم..

 

صَبــــــــورم اما اگر بِروم برای همیشه رَفته ام...ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

 

سَلامتـی اونـی کِه رَفتــــ،


نَـه...نـَه...


رَفتـ کِه رَفتــــ،


سَلامتـی رُو حَرومـ این لاشیا نِمیکنمـ،


سَلامتـی اونـی کِه پیشَـمه،


چه رِِفــیقَـمه چِه عِشقــــــَمه...هع!ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

 

"قرتـــیشــده ☜ شـــاخ

"هــــرزهشــده ☜ داف

"عشـــقشـــده ☜ خــاص

"لاشـــی" شـــده ☜ داش

"تفریـحشـــده ☜ لــاس

تنهــــایی" ☜ پرچمــــت بالاس "!!!
ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

بـــــــاد میـــــ وزد...


روبه رویم دیوار است و پشت سر، دنیا دنیا کویر...


و این منم که با چهره ای بهت زده، و چشمانی خیره، به آن نقطه ی نا معلوم


همیشگی چشم دوخته ام ...


بـــــــاد میـــــ وزد...


در زیر آفتاب داغ تابستان، یخ بسته ام... و با دست های خود خورشید هم


گرم نخواهم شد، دیگر...


من، در آغاز ِ پایان ِ خویشم... ، در ابتدای ویرانی .........


همیشه باد می وزد این جا... سرد است هوای این کویر...


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵
يکــــــــــــــ دقيقه سکوتــــــــــــ !


بخــاطــــرِ تمــامِ آرزوهايــــي کــه در


حـــدِ يکـــــ فکـــر مانـــدنــد!!!


بخاطـــــرِ شبـــــــ هايـــي که با انـــدوه سپري كـــرديـــم ...


بخاطـــرِ قلبـــي که زير پاي کساني که دوستشان داشتيم لِه شــــد ...!


به خاطــــرِ چشمانـــي که هميشه باراني


ماندنــــد!!!


يكــــــــــــــ دقيقــه سكوتـــــــــــ!


به احترامِ کساني که شـادي خــود را ...


با ناراحتــــــ کردنمان به دست آوردنــد!!!


بخاطرِ صداقتـــــــ که اين روز هــا وجودش فراموش شده استــــــ ...


بخاطـــرِ محبّتــــ که بيشتر از همه مورد خيانت واقع گرديـــد!!!


يکــــــــــــ دقيقه سکوتـــــــــــــ !!!


به خاطـــرِ حرف هايــــي که هيچ وقتـــــــ گفته نشـــد!!!


براي احساسي که هميشه ناديــــــده گرفته شــــد !..............?ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵


هى پسری که کار امروزت بازى با دل دختراست و دیدن

اشکاشون بهت حس شاخ بودن میده ؛ فردا پدر خواهى

شد ، اشکهاى دخترت کمرت را میشکند !


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵


گفت:اينقدر سيگار نکش ميميري. گفتم:اگه نکشم ميميرم

گفت:اگه بکشي با درد ميميري. گفتم:اگه نکشم از درد ميميرم

گفت:هواي دودي جلوي درد رو نميگيره. گفتم: هواي صاف جلوي مرگو ميگيره؟

يه کم نگاهم کرد و گفت : بکش…


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

░▒▓█▐ هم اغوش▌█▓▒░

دارو نداره من
"آغوش توست"
در این سرما
که بی پناهان 
چاره ای جز "مردن" ندارند
آغوشت پناهگاه امنیست برایم
پنـــــاهم شــــو.. .!!ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

من اگر عاشقانه می نویسم...! عاشقم ولی معشوق کسی نیستم....! فقط می نویسم برای او... تا بداند... در این ژرفای دل کندن ها و عادتها و هوس ها....! کسی جز او در قلب من نیست... چه باشد کنارم و چه نباشد.

               

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ]