سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

من پذیرفتم شکست خویش را...


پندهای عقل دور اندیش را..


من پذیرفتم که عشق افسانه است...


این دلدار اشنا دیوانه است..


میروم شاید فراموشت کنم...


با فراموشی هم اغوشت کنم..


میروم از رفتنم دلشاد باش...


از عذاب دیدنم ازاد باش..


گرچه تو تنهاتر از من میشوی...


ارزو دارم تو نیز عاشق شوی..


ارزو دارم بفهمی درد را...


تلخی برخوردهای سرد را..


GetBC(226430);نظرات (0)

[ ]