سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵
لعـــنتي ،

دســـتِ کـــم...

بـــين شـــعرهـــاي مـــن،

دستـــش را نگـــير.

بــــــي انـــــــــصاف!

مــــــردم دارنــــــد اين شـــعرها را مــــــي خــــــوانــــــند...!
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]