سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵
تو که باشی بس است...مگر من جز "نفس" چه میخواهم؟!....................................................................................................اگر "تو" را امتحان میگرفتند،بی شک منرتبه اول میشدم...بس که تکرار کردمنامت را در مرور خاطراتم..................................................................بگو تــــــمــــــام تــــو مال من استدلم میخواهدحسادت کنمبه خودم.......................................................................

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]