سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

بـــــــاد میـــــ وزد...


روبه رویم دیوار است و پشت سر، دنیا دنیا کویر...


و این منم که با چهره ای بهت زده، و چشمانی خیره، به آن نقطه ی نا معلوم


همیشگی چشم دوخته ام ...


بـــــــاد میـــــ وزد...


در زیر آفتاب داغ تابستان، یخ بسته ام... و با دست های خود خورشید هم


گرم نخواهم شد، دیگر...


من، در آغاز ِ پایان ِ خویشم... ، در ابتدای ویرانی .........


همیشه باد می وزد این جا... سرد است هوای این کویر...


ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]