سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

من اگر عاشقانه می نویسم...! عاشقم ولی معشوق کسی نیستم....! فقط می نویسم برای او... تا بداند... در این ژرفای دل کندن ها و عادتها و هوس ها....! کسی جز او در قلب من نیست... چه باشد کنارم و چه نباشد.

               

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]