سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵

          http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها                                   Image result for ‫حرف am‬‎                                                               


همه جــــا هستی

 

در نوشـــــــــــــــته هایم

 

در خیــــــــــــــــــــــــــــــــالم

 

در دنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایم

 

تنها جایی  که  باید باشی  و ندارمت ، کـــــــنارم استمهم نیست که تـــو با من چه میکنی

  

 

بیا ببین “برای تو” من با خـــــودم چه میکنم کاش می شــــد " فقــ ــط " ، تو را داشته باشــــم

 


خدا هـــــی بپرسد : خوب ، دیگر چه ؟؟!

 


من بگویــــــــــم : هیچ ،

  

هـــــمین کافیــــــستارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]