سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۳ تير ۱۳۹۵
ایــ ـن عاشقــانه ها افـــ ـکار منند! افــ ـکاری کـــه شبـــها به ذهــ ـنمـ هجـــومـ مـــی اورند ... با اینـــکه میدانمــ هــ ـرگز انـها را نخـــواهی خـــواند امـ ــا... باز همـ برایتــ ـــ عاشقانـــه مینویسمـ اخر ایــن روز هــ ــا به معــ ـجزه دل بسته امــ شایـ ـد روزی بــ ـا هم این عاشقـ ـانه هــا را مـــرور کنیمــ!

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]